skip to Main Content

Peret – Ručni denzitometar za svaku štampariju!

Grafoadria je pripremila jednu promociju za prvi kvartal 2022! Ručni denzitometar za svaku štampariju!

Pocketdens je jednostavan za upotrebu, robustan denzitometar za odelenje štampe koju svaki štampar i ofset mašinista treba da imaju. Meri gustinu zacrnjenja, uvećanje rasterske tačke, površinu rasterske tačke i sivi balans. Mehanički dizajn zasnovan na klizaču-slajderu nudi najbolji mogući pogled i položaj u odnosu na merni deo. Cena ovog mernog uređaja je 1.300 € + PDV. Promotivna cena do kraja marta 2022. godine je 900 € + PDV gde su uračunati troškovi isporuke i uvoza. Naručite svoj ručni denzitometar i omogućite jednostavno i lako kontrolisanje kvaliteta štampe u svakom trenutku.

Katalog preuzmite ovdje: PocketDens One.

Pogledajte video: https://www.peret.it/MOVIE/PRESTOdE-PD1.mp4

Back To Top