skip to Main Content

CERM je MIS softversko rešenje za etikete i ambalažu. Nudi robusna softverska rešenja za integrisane radne tokove, posebno dizajnirane za sektor etiketa i ambalaže. Sa sedištem u Belgiji, CERM posluje globalno i opslužuje svoje klijente lokalno. U partnerstvu sa nizom velikih industrijskih subjekata, razvili su end-to-end rešenja za čitav lanac vrednosti.

Back To Top