skip to Main Content

Grafikontrol razvija i proizvodi najsavremeniju opremu sa inovativnim rešenjima koja osiguravaju štamparima u roto i ambalažnoj industriji najviši kvalitet štampe. Područje primene Grafikontrol sistemskih rešenja je veoma široko I pokriva  konvencionalnu i digitalnu štampu na svim podlogama: štampa na metalnim podlogama, ekstruzija, laminacija, tekstil i završna obrada.

Štamparska linija koja je opremljena Grafikontrol mernim kontrolnim sistemima može uključivati 100% inspekciju štampe/premazivanja, kontrolu registra, kontrola zatezanja trake i in-line merenje kolora kako bi se postigli savršeni rezultati za svaki proces: duboke štampe, flekso, ofset i digitalne štampe.

Inspekcija štampe – Tokom različitih procesa greške se automatski otkrivaju i snimaju u bazi podataka, roll map datoteke se zatim koriste za uklanjanje nedostataka tokom doradne faze.

Registar – Kontrola registra štampe koristi sofisticirane algoritme za održavanje tačne registracije kolora za različite dinamičke uslove štampe.

Kolor – Namenski spektrofotometar koji osigurava konzistentnost boje.

Osim toga, Grafikontrol pruža brzu i efikasnu korisničku uslugu putem daljinske podrške i lokalnog supporta nakon prodaje opreme. Za 50 godina Grafikontrol je prepoznat kao vodeći dobavljač rešenja u industriji ambalaže.

Back To Top